[Responsabilitat Global] Jornada de transferència bones pràctiques RSE · Febrer 2018