[Responsabilitat Global] Dia de la Felicitat · 20 de març 2018