[Responsabilitat Global] Què és la Responsabilitat Social? · Gener 2015


 

Si no veus correctament aquest butlletí:  |  Si no ves correctamente este boletín:
Versió en català GENER 2015 |  Versión en castellano ENERO 2015
\"\"

Aquest butlletí mensual té per objectiu ajudar a promoure la cultura de la Responsabilitat Social en empreses i organitzacions

[VÍDEO] Què és i què no és la Responsabilitat Social Corporativa?

  • Experts expliquen què entenen per Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

José Antonio Lavado, Sara Berbel i Josep Maria Canyelles reflexionen en aquest vídeo breu [3min] de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) sobre què és i què no és la Responsabilitat Social Corporativa.

 

Reputem?

Reputació prové del verb llatí putare, que volia dir tallar. D'aquí ens ve podar. I comptar també té el mateix origen, perquè com-putare no era sinó anar fent talls per anar comptant, ja siguin marques físiques, talls en les piles... Reputar, doncs, vol dir tornar a comptar.

La reputació vindria a ser allò que va comptar i que encara torna a comptar, allò que segueix valent. La reputació acumulada és un actiu intangible molt important, i que té un gran valor econòmic. Com sempre es diu, és lent i difícil de crear i fàcil i ràpid de destruir.

Davant les males pràctiques portades a terme per part de persones físiques i jurídiques que tenien una reputació significativa, ara és hora de tornar a reputar, tornar a comptar, és a dir, reassignar de nou el grau de reputació.

A la ciutadania i als diferents grups d'interès els toca reputar, reassignar el valor reputacional de cada empresa o persona rellevant. Però ara seria oportú millorar la manera com en l'imaginari de cadascú fem aquest còmput, corregint un excés d'influència de la notorietat de marca, aconseguida per la inversió publicitària, i augmentant el pes de la valoració de la manera de fer, del comportament corporatiu, de l'assumpció de compromisos, de la coherència, de la sensibilitat, dels impactes...

Els compromisos i bones pràctiques de Responsabilitat Social són per a una empresa una manera de crear reputació, i de disminuir-ne la volatilitat davant de qualsevol contratemps. I convindria que formin part de manera ben conscient en la pauta per mitjà de la qual conferim o reconeixem reputació a una empresa. I això, per descomptat, requereix un aprofundiment en el coneixement general de què és, com es porta a terme i quin sentit empresarial té la responsabilitat social.

Nota: article publicat a Diario Responsable i Jornal.cat

Primer dia 2015. 365 oportunitats

Primer dia de l'any 2015. Primer dia d'un seguit de 365, cadascun dels quals serà una oportunitat per a redreçar el rumb, per trencar la inèrcia.

Per raons de sostenibilitat, no podem deixar per als nostres fills uns problemes ambientals dels que ja tenim evidència i consciència però sobre els quals encara no estem mostrant tot el compromís no desplegant tot el potencial. Per raons ètiques i humanístiques, no volem deixar per als nostres fills uns problemes socials i de governança, que nosaltres hem rebut heretats però que hem contribuït a fer més grossos.

Desitgem que aquests siguin uns dies per a l'acció, una successió d'ocasions certament aprofitades, localment i globalment. Acció mesurada però amb determinació; acció combinada amb introspecció. Esperem que aquests siguin dies per al canvi des de la consciència, per a la revolta des del compromís. Deixem enrere models antics, disfuncionals, a voltes rancis, i explorem sense por les formes noves. Si no fos per la por, que encara ens detura massa...

Un vell paradigma en les organitzacions, en la política, en l'economia, en l'esfera pública, hauria d'anar quedant superat. Depèn de cada persona. Depèn de cada actitud. Depèn de cada moment. Fem possible a cada moment, a cada situació, a cada conjuntura, la veritat, el respecte, la sostenibilitat, la responsabilitat, la democràcia, la creació, la felicitat.

Esperem poder contribuir, amb l'enfortiment de la gestió de la responsabilitat social, a fer possible que les empreses i les organitzacions siguin actors destacats en aquest procés de canvi accelerat que hem de viure necessàriament. A fer possible que les persones trobin dins les organitzacions i en la relació amb elles un espai per a créixer i desenvolupar-se. A fer possible que la societat trobi en les empreses i les organitzacions uns agents capaços de crear valor econòmic i social, fent-se seus els reptes de la comunitat i les inquietuds socials.

 

Tots els articles publicats al 2014

Selecció d'articles del 2014:

7.12.14 Les limitacions del Pacte Mundial
23.11.14 RSC i missió
2.11.14 Incompliments legals i Responsabilitat Social Corporativa
2.11.14 L'economia social, referent en RSC, potencia la recuperació
2.11.14 Voluntariat per al desenvolupament socioeconòmic... i democràtic
12.10.14 Segons Kramer, l'RSE se centra en els riscos. Discrepo
5.10.14 El vector del bon govern en la responsabilitat social de les empreses familiars
30.8.14 Per què el nom de Vector 5
16.8.14 Consideracions a la política europea de foment de l'RSE
4.8.14 Hem aprofitat el projecte europeu COGITA
15.7.14 De l'excel·lència social dels operadors a la destinació turística responsable
30.6.14 Quines són les oportunitats i desafiaments que la Responsabilitat Social Empresària presenta a les PiMES
20.5.14 Té forma geomètrica la Responsabilitat Social?
18.5.14 'Responsabilitat' s'escriu en majúscules, en cursiva, en plural...
16.5.14 Ja he estat més del 50% de l'activitat professional en el sector privat
5.4.14 Definició de Responsabilitat Social. Una proposta per als nous temps
21.2.14 Que la smartcity no se'ns faci petita
21.2.14 Qui pensa la smartcity?
7.2.14 La posada en funcionament de respon.cat és una gran notícia
2.2.14 Compareixença de Josep Maria Canyelles al Parlament de Catalunya sobre Barcelona World
2.1.14 Definició de Responsabilitat Social. La que he usat durant els darrers set anys
2.1.14 10 anys promovent la Responsabilitat Social
 


Esdeveniments fets

Va tenir lloc la jornada sobre Territori Socialment Responsable a Lleida

Participants a la Jornada Respon.cat a Lleid (19-12-2014)

La jornada va abordar el sentit empresarial de la Responsabilitat Social, amb el focus posat en empreses petites. Per a les pimes i microempreses és molt important un model d’RSE adaptat a la seva realitat i que també transformi l’RSE en un atribut del territori.

Josep Ramon Paris, secretari general de la Cambra de Comerç de Lleida, va presentar l’acte, i Josep Maria Canyelles va fer la intervenció. Aquesta jornada Respon.cat va estar organitzada pel Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a fi de promoure la responsabilitat social com a atribut de territori.

Intervenció Josep Maria Canyelles Acte de Reconeixement Bones Pràctiques RSE Pimes 15-12-2014

Intervenció de Josep Maria Canyelles, expert en Responsabilitat Social de les Empreses i les Organitzacions, i coordinador de Respon.cat, presentant la selecció de pimes reconegudes i l'estudi sobre RSE de les pimes, a l'acte de Reconeixement de Bones Pràctiques de Responsabilitat Social de pimes, organitzat per Respon.cat. Més informació: nota premsa de l'acte. Altres vídeos de l'acte: